SPALINOVÉ VENTILÁTORY EXODRAFT

Špičkový dánský výrobek firmy EXODRAFT (v roce 2011 přejmenována z EXHAUSTO CDT, která byla založena v roce 1957).

Spalinové ventilátory EXODRAFT jsou speciálně vyvinuté ventilátory odolné vůči vysokým teplotám (trvale 250°C, špičkově až 400°C s použitím speciální   distance), s odolností vůči korozi (vyrobeno ze slitin hliníku) a produktům vzniklým spalováním všech paliv.

Spalinové ventilátory EXODRAFT se osazují na ústí komína za účelem zajištění potřebného podtlaku (tahu) v celém komínovém průduchu. Spalinové ventilátory zajišťují bezpečný a spolehlivý odvod spalin bez ohledu na změnu klimatických podmínek.

Spalinové ventilátory EXODRAFT nejen minimalizují zanášení komínových průduchů a kouřovodů pevnými částmi ze spalování, ale konstantním tahem také optimalizují spalovací proces pro topeniště s atmosférickým spalováním, otevřené krby, olejová topeniště a kotle na tuhá paliva. Zajišťují spolehlivě podtlak v komíně i při nežádoucích účincích větru v okolí ústí komína, odvádí spolehlivě spaliny při náběhu spotřebiče (odstraní kouření do místnosti), odvádí i chladnější spaliny, které nevytvářejí dostatečný přirozený tah, přispívá k rovnoměrnému přívodu vzduchu na spalování.

Montují se na ústí komína, ať už keramického nebo i nerezového (s použitím příruby). K ventilátoru je nutno přivést napájení 220V (3x1,5mm2), elektrický příkon je od

Přesné určení typu ventilátoru provedeme nejlépe ve výpočetním software KESA ALADIN v závislosti na typu a provedení komínu, kouřovodu a hlavně spotřebiče. 35W do 150W.