Ventilátory RSHT

Ventilátory RSHT

          

RSHT Technické údaje

Použití

U kotlů a pecí na všechny typy paliv, při nepřetržitém použití při teplotách do 500 ° C, při maximálním zatížení (až 3 minuty) při teplotách do 700 ° C. Vzhledem k vysokým teplotám výfukových plynů je obzvláště doporučeno pro použití v průmyslových pekárnách, zpracovatelském průmyslu nebo pekárenských pecích.

Konstrukce

Komínový ventilátor je z nerezové oceli s hliníkovým pláštěm, vybaven axiálním oběžným kolem z nerezové oceli a šrouby jsou vyrobeny z nerezové oceli. Axiální konstrukce lopatek poskytuje samočistící účinek. Patentované chladicí kolo umožňuje nepřetržitou činnost ventilátoru komína při teplotách do 500 ° C (maximální zatížení (až 3 minuty) při teplotách do 700 ° C).
Motor je vysokoteplotní asynchronní v uzavřené konstrukci s kuličkovými ložisky, které lze plynule nastavovat pomocí regulátoru TRIAC. Kabel je odolný vůči vysokým teplotám a je chráněn zesíleným pláštěm. Ventilátor lze snadno otevřít, díky čemuž jej lze lehce vyčistit a také vyčistit komín. Ventilátor je opatřen ocelovou síťkou, aby se zabránilo proniknutí ptáků do komína.

Výfuk spalin

Horizontální

 

* Spotřeba energie při okolní teplotě 20 °C.
Otáčky ventilátoru na výše uvedené modely jsou plynule nastavitelné.
Třída ochrany motoru IP54
Třída izolace F
 

RSHT Akustické parametry

Hladiny akustického tlaku na venkovní okolí
Lw (dB) měření v souladu s normou ISO 3744

Tolerance +/- 3 dB
Lw = zvukový efekt v dB (referenční: 1pWW)
Lp = hladina hluku dB (A) ve vzdálenosti 10 m od ventilátoru na půlkruhový dosah
Lp (5 m) = Lp (10 m) + 6 dB
Lp (20 m) = Lp (10 m) - 6 dB

 

RSHT Kapacitní diagram

Diagram kapacit, uvedený níže, je jenom pro ilustraci. Pro výpočet správné dimenze ventilátoru kontaktujte, prosím, exodraft anebo Vašeho nejbližšího autorizovaného prodejce.

Hodnoty kapacit jsou měřené na spalinách o teplotě 20 °C. Výkonová kapacita ventilátoru se změnou teploty spalin mění.
Korekci kapacity možno vypočítat pomocí vzorce:
Ps20 = Pst × (273 + t) / 293
Ps = Statický tlak
t = Teplota měřená ve °C
 
Příklad:
Požadavky na systém: 600 m3/h, 32 Pa při 180 °C
Výběr ventilátoru: 600 m3/h, 50 Pa při 20 °C