Aktuality

Aktuality

Tento ohebný systém je vhodný pro odvod spalin od kondenzačních a nízkoteplotních kotlů. Využívá se zejména pro uhýbané komíny. Nyní je nabízen ve zcela novém zpracování.

Nový systém ALMEVA FLEX je dostupný v dimenzích od 60 do 125 mm.

Na inovovaném flexibilním potrubí se každých 50 cm střídají bajonetové spojovací části. Díky tomu je tento flexibilní systém bezezbytkový.

Pro spojování a napojování hadic ALMEVA FLEX slouží dva druhy těsnění. Trojbřité těsnění, které je dodáváno samostatně, používáme pro spojování dvou částí flexibilní hadice. U-těsnění pro napojování flexibilní hadice na ostatní prvky systému (adaptéry, T-kusy atd.) je vždy součástí daného napojovaného prvku.

Flexibilní hadice je černá, UV stabilizovaná, což zajišťuje její vyšší životnost ve srovnání s flexibilními hadicemi z jiných materiálů. Flexibilní hadice však není UV stabilní, a tedy není určena pro ukončení komínu. K tomu účelu nabízíme kompletní komínovou hlavici ALMEVA STARR.

Jednoduchá montáž flexibilního systému

Prvním krokem je vždy krácení flexibilní hadice. Zde je třeba mít na zřeteli, abychom ji uřízli vždy v polovině bajonetové spojovací části nebo v drážce tak, jak je vidět na obrázcích.

Pro napojení flexibilní hadice na patní nebo vložkovací koleno slouží bajonetová část s trny. Pro pevné zajištění spoje hadice s hrdlem kolena používáme jistící objímku.

Pro napojení flexibilní hadice na adaptéry a T-kusy využíváme vždy převlečnou matici a U-těsnění, které jsou součástí daného prvku. Na uříznutou hadici nejprve nasadíme převlečnou matici a poté na druhý vlnovec U-těsnění. Nakonec sešroubujeme převlečnou matici s adaptérem respektive T-kusem a zajistíme sponou.

Více v montážním návodu zde.

Plastové spalinové systémy ALMEVA disponují řadou inovativních prvků.

Tyto komínové komponenty se staly, za více než 25 let neustálého vývoje odrážejícího požadavky trhu, nenahraditelnou součástí moderní spalinové cesty.

Největší změnu nyní zaznamenávají systémy odkouření ALMEVA STARR a FLEX, které kompletně přecházejí do černé.

 

Podívejme se společně na pár výhod, které tato změna přináší:

Použitím nového komínového systému ALMEVA STARR má zákazník zajištěnu UV stabilitu celého systému.

V případě práce s flexibilní hadicí ALMEVA FLEX pak zákazník jistě ocení, že je tzv. bezezbytková.
To díky tomu, že se každých 50cm na hadici střídají bajonetové spojovací části. 

Pro oba systémy je pak další výhodou jejich barevná stálost.

Samozřejmostí je i to, že se sortiment plastového systému odkouření opět rozrostl o několik nových prvků, více v novém ceníku 2020.

 

Tento kombinovaný systém umožňuje společně v jednom komínovém tělese odvod spalin od spotřebičů na plynná i pevná paliva včetně vedení dalších instalací.

Nosným prvkem komínového systému ALMEVA FESTGAS je keramzitbetonová tvárnice s jedním či dvěmi průduchy a se dvěmi ventilačními šachtami.

V průduchu vede keramická vložka obalená lamelovou izolací. Touto spalinovou cestou odvádíme spaliny od kotlů na pevná paliva. Keramická šamotová vložka může být v průměrech 140, 160, 180 a 200 mm.

V jedné ventilační šachtě pak vede potrubí z vysoce kvalitního PPH (polypropylen homolymer). Tímto potrubím odvádíme spaliny od kondenzačního kotle. Plastové potrubí pro komínový systém ALMEVA FESTGAS je dodáváno v průměru 80 mm. Prostor mezi stěnou tvárnice a plastovou vložkou slouží pro nasávání spalovacího vzduchu.

Druhou ventilační šachtu můžeme využít dle potřeby, například pro vedení kabeláže, napojení solárního systému či odvětrávání koupelen, záchodů apod.

 

V dnešní době inteligentních budov a chytrých telefonů spotřebitelé často požadují komfortní ovládání jejich budov přímo z telefonu.
Z tohoto důvodu vyvinul Exodraft novou bezdrátovou poloautomatickou regulaci Xzense.
Tato regulace může být ovládána ručně nebo pomocí mobilní aplikace Xzense, kterou lze bezplatně stáhnout pro iOS i Android.

    

 

Výhodou nové regulace je plná kontrola nad spotřebičem. Nastavením výkonu ventilátoru dosáhnete čistého plamene a optimálního komínového tahu bez ohledu na vnější vlivy.
Xzense si optimální nastavení výkonu ventilátoru ukládá do paměti a při dalším provozu tyto hodnoty znovu použije.

Při rozdělávání ohně tak spalinový ventilátor spustíte jedním kliknutím na displeji nebo mobilním zařízení.
Ventilátor běží po dobu deseti minut na plný výkon, poté se automaticky přepne na přednastavené hodnoty a drží konstantě.
Při poklesu teploty v komíně Vás Xzense upozorní notifikací do mobilního telefonu nebo zvukovým signálem a textem na displeji regulace, že je potřeba přiložit palivo.
Pokud přikládáte palivo, upozornění se znovu opakuje. Nechcete-li dále vytápět, regulace při poklesu teploty v komíně automaticky vypíná spalinový ventilátor.

Xzense Vám pomůže snížit množství kouře a dalších nežádoucích částic unikajících ze spotřebiče do místnosti až o 80 %.
Dosáhnete lepšího a čistějšího spalování díky zajištění optimálního množství spalovacího vzduchu přiváděného do spotřebiče.
Tím se sníží o 20 % emise částic do venkovního ovzduší.
Díky regulovanému spalování dosáhnete kvalitního a čistého ohně, který má vliv na rychlost vytopení místnosti a zároveň velmi šetří množství paliva.

Nerezový komínový systém DK je koncentrický systém s nerezovou vložkou, který je určený pro odvod spalin a přívod vzduchu pro spotřebiče na plynná paliva. Vnitřní vložka má ve svém hrdle těsnění, takže je tento komínový systém vhodný i pro přetlakový provoz. S ohledem na uspořádání vnějšího pláště je systém určený výhradně pro instalaci uvnitř objektu. V produktovém portfoliu Almeva je systém DK zastoupen prvky od průměru DN80/125 mm až po DN400/600 mm.

Komínové systémy DK s menšími průměry (DN 80/125 až 130/200 mm) jsou vhodné pro odkouření turbo kotlů respektive plynových zářičů a také plynových krbů dodávaných v posledních letech v provedení spotřebič typu C.

Systémy DK s většími průměry pak najdou využití pro společné komíny, do kterých je připojeno odkouření z plynových spotřebičů ve více podlažích.

S cílem nabízet také toto kompletní řešení, dodává Almeva i různé velikosti redukovaných sopouchů s odbočkami 60/100, 80/125 a 100/150mm.

Moderní druh krbů

V posledních letech se k nám především ze západních států dostává nový druh krbů. Pro některé lidi je totiž manipulace a skladování dřeva neřešitelným problémem a nemůžou si běžný krb na dřevo dovolit. Z toho důvodu začínají často volit plynové krby, které veškerou práci okolo zcela elimininují. Moderní plynové krby svým zpracováním, designem a velmi čistým skutečně vypadajícím plynovým plamenem dokonale nahrazují starou klasiku.

Funkce

K těmto moderním krbům je nutné přivádět zemní plyn, elektřinu a vzduch pro spalování. Také nesmíme zapomenout na odvod spalin od plynového spotřebiče do exteriéru nad střešní konstrukci nebo přes fasádu dle platné normy ČSN 73 4201. Odvod spalin od těchto krbů bývá řešen koncentrickým nerezovým systémem (trubka v trubce) v dimenzích 80/125 až 130/200 mm. Protože krby bývají často voleny do bytových jednotek a různých specifických prostor, vznikají složité trasy spalinové cesty plné kolen a úhybů. Následně vznikají komplikace s odtahem spalin kvůli velké tlakové ztrátě. Z tohoto důvodu reaguje Exodraft novinkou – Koncentrický spalinový ventilátor RHGC. Tento druh ventilátoru je určen přímo pro tyto situace a řeší 100 % odtah spalin od plynových krbů v horizontální či vertikální poloze.

Výhody

Svoboda návrhu spalinové cesty, která může čítat až 15 ks kolen s úhlem 90° a to na maximální rozvinuté délce odkouření 60 metrů. Díky regulovatelnému spalování dosáhnete čistého plamene a optimálního komínového tahu bez ohledu na vnější vlivy. Spalinový ventilátor je určen pro spotřebiče do 13 kW. Díky velkému výkonu ventilátoru můžeme snížit průměr odvodu spalin ze 130/200 mm na 80/125 mm, což usnadňuje skrytí spalinové cesty například v podhledu. Regulace, která je dodávána k tomuto ventilátoru neustále sleduje komínový tah a automaticky ho vypíná.

                   

 

Chce to design

Pokud přemýšlíte o pořízení spalinového ventilátoru Exodraft a odrazuje Vás jeho vzhled na komínovém tělese nebo Vám neladí k barvě střešní krytiny, nabízíme Vám řešení v možnosti lakování všech typů ventilátorů od dánského výrobce v kompletní škále RAL vzorníku za jednotný příplatek.

Vážení zákazníci,

jak jistě víte, konečně došlo k rozvolnění vládních opatření, která byla v uplynulém období nastolena kvůli šířící se nákaze koronavirem.

Jelikož jsme firma, která staví na osobním přístupu k Vám - našim zákazníkům, opět jsme pro Vás připravili několik termínů školení.

Budou probíhat v druhé půli června 2020.

V Praze a Hradci Králové Vás rádi uvidíme na školení spalinových systémů ALMEVA. Během tohoto školení od nás získáte maximum informací o spalinových systémech ALMEVA a platné legislativě. Obsah proložíme příklady povedených i odstrašujících realizací.

V Brně se pak na Vás budeme těšit v rámci školení produktů EXODRAFT. Tentokrát od nás získáte maximální množství informací o spalinových ventilátorech, posilovači tahu Draftbooster a HeatRecovery systému sloužícímu ke zpětnému získávání tepla. Také toto školení bude doplněno o praktické příklady realizací.

Školení jsou pro Vás zdarma, občerstvení pro účastníky máme zajištěno.

Termíny a místa konání najdete v sekci "Školení". Na vybrané školení se můžete nahlásit prostřednictvím online formuláře nebo Vašeho obchodního zástupce.

 

Pro průmyslovou výrobu, kde jsou instalovány spotřebiče s velkými výkony s odvodem spalin v komínech o velkých dimenzích, nabízíme inovovaný potrubní ventilátor CFIR dánského výrobce exodraft.

CFIR je teplotně odolný inline spalinový ventilátor odvádějící spaliny od plynových, olejových a parních spotřebičů s nuceným komínovým tahem.
Je navržen pro nepřetržitou pracovní teplotu spalin do 600 °C.

CFIR lze instalovat vertikálně i horizontálně v odvodu spalin ve vnitřním nebo venkovním prostoru (s teplotami od -40 °C do +50 °C), což poskytuje větší svobodu při navrhování spalinových cest.

Vždy je dodáván s frekvenčním měničem a s plně automatickou tlakovou regulací.

Je vyroben z nerezové oceli třídy 1.4404 (316 L), díky tomu je vhodný pro instalaci v agresivním prostředí.
Nový kruhový design zajišťuje hladší a estetičtější napojení na kruhové odvody spalin.

 

Zeptejte se nás na další výhody. Těšíme se Vaše dotazy. 

Společnost Almeva tento potrubní ventilátor nejčastěji navrhuje v kombinaci s jednotkou zpětného získávání tepla ze spalin (Heat Recovery System).

Nachází tak uplatnění v různých odvětvích průmyslové výroby, jako jsou například pekárny, slévárny, lakovny, kovovýroby, automobilový průmysl, potravinářská výroba a další.

 

Stránky