Ventilátory RS

Ventilátory RS

        

RS Technické údaje

Použití

U kotlů a krbů na tuhá paliva, biomasu, plyn nebo olej. Nepřetržité použití při teplotách do 250 ° C.

Konstrukce 

Tělo a pouzdro jsou vyrobeny z hliníku a šroubů z nerezové oceli. Axiální rotor je vyroben z nerezové oceli, což usnadňuje kominíkům odstranit sazy a usazeniny. Motor má speciální bezúdržbová mazací kuličková ložiska. Kabel je odolný vůči vysokým teplotám a je chráněn zesíleným pláštěm. Ventilátor lze snadno otevřít, díky čemuž jej lze lehce vyčistit a také vyčistit komín. Ventilátor je opatřen ocelovou síťkou, aby se zabránilo proniknutí ptáků do komína.

Výfuk spalin

Horizontálně

 

* Spotřeba energie při okolní teplotě 20°C.
Otáčky ventilátoru na výše uvedené modely jsou plynule nastavitelné.
Třída ochrany motoru IP54
Třída izolace F
 
 

RS Akustické parametry

Hladiny akustického tlaku na venkovní okolí
Lw (dB) měření v souladu s normou ISO 3744

Tolerance +/- 3 dB
Lw = zvukový efekt v dB (referenční: 1pW)
Lp = hladina hluku dB (A) ve vzdálenosti 10 m od ventilátoru na půlkruhový dosah
Lp (5 m) = Lp (10 m) + 6 dB
Lp (20 m) = Lp (10 m) - 6 dB

 

RS Kapacitní diagram

Diagram kapacit, uvedený níže, je jenom pro ilustraci. Pro výpočet správné dimenze ventilátoru kontaktujte, prosím, exodraft nebo Vašeho nejbližšího autorizovaného prodejce.

Hodnoty kapacit jsou měřené na spalinách o teplotě 20°C. Výkonová kapacita ventilátoru se změnou teploty spalin mění. Korekci kapacity možno vypočítat pomocí vzorce:
Ps20 = Pst × (273 + t) / 293
Ps = Statický tlak
t = Teplota měřená ve °C
 
Příklad:
Požadavky na systém: 500 m3/h, 90 Pa při 180 °C
Výběr ventilátoru: 500 m3/h, 139 Pa při 20 °C