Reference

Vnější koncentrický komín ALMEVA LAB

Odtah spalin: Dva komíny LAB DN110/160.

Kotel ENBRA CD100H.

Kotle si sají vzduch z fasády koncentrickým kouřovodem.