Reference

Poliklinika Třešť

Poliklinika Třešť,

kaskáda dvou kondenzačních kotlů. Na hrdlech spotřebičů je rozdělovač sání a odvodu spliny, kdy spaliny jsou společným kouřovodem odvedeny do jedné komínové šáchty a sání vzduchu je společným sběračem přiváděno z druhé komínové šachty.