Turbo boiler

Type: 
Zděné systémy
Kouřovod: 
Dvouvrstvý systém
Kotel: 
Kondenzační kotel
Turbo kotel
Plynový kotel
Kotel na tuhá paliva
Všechny druhy paliva

Dvouvrstvý komínový systém tvořený nerezovými vložkami, vzduchovou mezerou a vnějším pláštěm z lehčeného betonu (ELB) nebo z cihelných tvárnic (ELZ).
Pro všechny druhy staveb a pro všechny druhy paliv. 

Type: 
Zděné systémy
Kouřovod: 
Concentric for indoor
Concentric for outdoor
Třívrstvý systém
Kotel: 
Kondenzační kotel
Turbo kotel
Plynový kotel
Kotel na tuhá paliva
Všechny druhy paliva

Třísložkový komínový systém tvořený nerezovými vložkami, minerální izolací a vnějším pláštěm z lehčeného betonu (EIB) nebo z cihelných tvárnic (EIZ).
Pro všechny druhy staveb a pro všechny druhy paliv. 

Type: 
Zděné systémy
Kouřovod: 
Třívrstvý systém
Kotel: 
Turbo kotel
Plynový kotel
Kotel na tuhá paliva

Kompletní třísložkový komínový systém tvořený keramickou šamotovou vložkou, tepelnou izolací a vnějším pláštěm z lehčeného betonu (SIB) nebo z cihelných tvárnic (SIZ).
Pro všechny druhy staveb a a všechny druhy paliv. 

Type: 
Nerezové systémy
Kouřovod: 
Třívrstvý systém
Kotel: 
Kondenzační kotel
Turbo kotel
Plynový kotel
Kotel na tuhá paliva
Všechny druhy paliva

Univerzální třívrstvý nerezový komínový systém Almeva DW25 jpro všechny typy paliv a všechny typy spotřebičů, které pracují jak v podtlakovém, tak i přetlakovém provozu.

Type: 
Nerezové systémy
Kouřovod: 
Jednovrstvý systém
Kotel: 
Kondenzační kotel
Turbo kotel
Plynový kotel
Kotel na tuhá paliva
Všechny druhy paliva

Nerezový sanační komínový systém Almeva EW je vhodný pro odvod spalin od všech typů spotřebičů na pevná, olejová a plynná paliva, pracujících v podtlakovém provozu (s přirozeným tahem) a při použití těsnění i v přetlakovém provozu.

Type: 
Hliníkové systémy
Kouřovod: 
Concentric for indoor
Kotel: 
Turbo kotel

Koncentrický hliníkový spalinový systém.
Určený pro odvod spalin od atmosferických spotřebičů typu "TURBO"

Type: 
Hliníkové systémy
Kouřovod: 
Jednovrstvý systém
Kotel: 
Turbo kotel

Jednovrstvý hlinikový spalinový systém. 
Určený pro odvod spalin od atmosferických spotřebičů typu "TURBO"