Gas boiler

Type: 
Zděné systémy
Kouřovod: 
Dvouvrstvý systém
Kotel: 
Kondenzační kotel
Turbo kotel
Plynový kotel
Kotel na tuhá paliva
Všechny druhy paliva

Dvouvrstvý komínový systém tvořený nerezovými vložkami, vzduchovou mezerou a vnějším pláštěm z lehčeného betonu (ELB) nebo z cihelných tvárnic (ELZ).
Pro všechny druhy staveb a pro všechny druhy paliv. 

Type: 
Zděné systémy
Kouřovod: 
Concentric for indoor
Concentric for outdoor
Třívrstvý systém
Kotel: 
Kondenzační kotel
Turbo kotel
Plynový kotel
Kotel na tuhá paliva
Všechny druhy paliva

Třísložkový komínový systém tvořený nerezovými vložkami, minerální izolací a vnějším pláštěm z lehčeného betonu (EIB) nebo z cihelných tvárnic (EIZ).
Pro všechny druhy staveb a pro všechny druhy paliv. 

Type: 
Zděné systémy
Kouřovod: 
Concentric for indoor
Concentric for outdoor
Kotel: 
Kondenzační kotel
Plynový kotel

Dvouvrstvý komínový systém tvořený pevnými plastovými vložkami, vzduchovou mezerou a vnějším pláštěm z lehčeného betonu (KLB) nebo z cihelných tvárnic (KLZ). 
Pro všechny druhy staveb a pro plynové kotle s teplotou spalin do 120°C.

Type: 
Zděné systémy
Kouřovod: 
Třívrstvý systém
Kotel: 
Turbo kotel
Plynový kotel
Kotel na tuhá paliva

Kompletní třísložkový komínový systém tvořený keramickou šamotovou vložkou, tepelnou izolací a vnějším pláštěm z lehčeného betonu (SIB) nebo z cihelných tvárnic (SIZ).
Pro všechny druhy staveb a a všechny druhy paliv. 

Type: 
Nerezové systémy
Kouřovod: 
Jednovrstvý systém
Kotel: 
Plynový kotel

Nerezový ohebný komínový systém Almeva INOX FLEX G pro odvod spalin od všech typů spotřebičů na plynná paliva, pracujících v podtlakovém i přetlakovém režimu (zejména atmosférické spotřebiče typu „TURBO“).

Type: 
Nerezové systémy
Kouřovod: 
Třívrstvý systém
Kotel: 
Kondenzační kotel
Turbo kotel
Plynový kotel
Kotel na tuhá paliva
Všechny druhy paliva

Univerzální třívrstvý nerezový komínový systém Almeva DW25 jpro všechny typy paliv a všechny typy spotřebičů, které pracují jak v podtlakovém, tak i přetlakovém provozu.

Type: 
Nerezové systémy
Kouřovod: 
Jednovrstvý systém
Kotel: 
Kondenzační kotel
Turbo kotel
Plynový kotel
Kotel na tuhá paliva
Všechny druhy paliva

Nerezový sanační komínový systém Almeva EW je vhodný pro odvod spalin od všech typů spotřebičů na pevná, olejová a plynná paliva, pracujících v podtlakovém provozu (s přirozeným tahem) a při použití těsnění i v přetlakovém provozu.