Aktuality

Xzense - chytrá regulace pro Váš krb

V dnešní době inteligentních budov a chytrých telefonů spotřebitelé často požadují komfortní ovládání jejich budov přímo z telefonu.
Z tohoto důvodu vyvinul Exodraft novou bezdrátovou poloautomatickou regulaci Xzense.
Tato regulace může být ovládána ručně nebo pomocí mobilní aplikace Xzense, kterou lze bezplatně stáhnout pro iOS i Android.

    

 

Výhodou nové regulace je plná kontrola nad spotřebičem. Nastavením výkonu ventilátoru dosáhnete čistého plamene a optimálního komínového tahu bez ohledu na vnější vlivy.
Xzense si optimální nastavení výkonu ventilátoru ukládá do paměti a při dalším provozu tyto hodnoty znovu použije.

Při rozdělávání ohně tak spalinový ventilátor spustíte jedním kliknutím na displeji nebo mobilním zařízení.
Ventilátor běží po dobu deseti minut na plný výkon, poté se automaticky přepne na přednastavené hodnoty a drží konstantě.
Při poklesu teploty v komíně Vás Xzense upozorní notifikací do mobilního telefonu nebo zvukovým signálem a textem na displeji regulace, že je potřeba přiložit palivo.
Pokud přikládáte palivo, upozornění se znovu opakuje. Nechcete-li dále vytápět, regulace při poklesu teploty v komíně automaticky vypíná spalinový ventilátor.

Xzense Vám pomůže snížit množství kouře a dalších nežádoucích částic unikajících ze spotřebiče do místnosti až o 80 %.
Dosáhnete lepšího a čistějšího spalování díky zajištění optimálního množství spalovacího vzduchu přiváděného do spotřebiče.
Tím se sníží o 20 % emise částic do venkovního ovzduší.
Díky regulovanému spalování dosáhnete kvalitního a čistého ohně, který má vliv na rychlost vytopení místnosti a zároveň velmi šetří množství paliva.