Zděné systémy

Type: 
Zděné systémy
Kouřovod: 
Dvouvrstvý systém
Kotel: 
Kondenzační kotel
Turbo kotel
Plynový kotel
Kotel na tuhá paliva
Všechny druhy paliva

Dvouvrstvý komínový systém tvořený nerezovými vložkami, vzduchovou mezerou a vnějším pláštěm z lehčeného betonu (ELB) nebo z cihelných tvárnic (ELZ).
Pro všechny druhy staveb a pro všechny druhy paliv. 

Type: 
Zděné systémy
Kouřovod: 
Concentric for indoor
Concentric for outdoor
Třívrstvý systém
Kotel: 
Kondenzační kotel
Turbo kotel
Plynový kotel
Kotel na tuhá paliva
Všechny druhy paliva

Třísložkový komínový systém tvořený nerezovými vložkami, minerální izolací a vnějším pláštěm z lehčeného betonu (EIB) nebo z cihelných tvárnic (EIZ).
Pro všechny druhy staveb a pro všechny druhy paliv. 

Type: 
Zděné systémy
Kouřovod: 
Concentric for indoor
Concentric for outdoor
Kotel: 
Kondenzační kotel
Plynový kotel

Dvouvrstvý komínový systém tvořený pevnými plastovými vložkami, vzduchovou mezerou a vnějším pláštěm z lehčeného betonu (KLB) nebo z cihelných tvárnic (KLZ). 
Pro všechny druhy staveb a pro plynové kotle s teplotou spalin do 120°C.

Type: 
Zděné systémy
Kouřovod: 
Jednovrstvý systém
Kotel: 
Kotel na tuhá paliva

Jednosložkový komínový systém tvořený speciální tvárnicí z lehkého plynotěsného keramzitbetonu. 
Pro všechny druhy staveb a pro pevná paliva. 

Type: 
Zděné systémy
Kouřovod: 
Třívrstvý systém
Kotel: 
Turbo kotel
Plynový kotel
Kotel na tuhá paliva

Kompletní třísložkový komínový systém tvořený keramickou šamotovou vložkou, tepelnou izolací a vnějším pláštěm z lehčeného betonu (SIB) nebo z cihelných tvárnic (SIZ).
Pro všechny druhy staveb a a všechny druhy paliv.