Produkty

Type: 
Černá kouřovina
Kouřovod: 
Jednovrstvý systém
Kotel: 
Kotel na tuhá paliva

Ocelový pevný spalinový systém Almeva PL pro odvod spalin od  spotřebičů na  pelety, pracující v přetlakovém režimu

Type: 
Zděné systémy
Kouřovod: 
Jednovrstvý systém
Kotel: 
Kotel na tuhá paliva

Jednosložkový komínový systém tvořený speciální tvárnicí z lehkého plynotěsného keramzitbetonu. 
Pro všechny druhy staveb a pro pevná paliva. 

Type: 
Spalinové ventilátory

Exodraft má vedoucí postavení na trhu techniky mechanického ovládání komínového tahu. Za posledních několik let  jsme zdokonalili naše znalosti a odbornosti, které nám následně umožňují najít řešení pro široké spektrum úkolů v tomto specifickém odvětví.
Systémy mechanického ovládání komínového tahu Exodraft jsou založeny na rozvinutých technologiích se zaměřením na jednoduchou a bezpečnou funkci. Tyto vlastnosti Vám zajistí učinné a spolehlivé řešení komínového tahu.

Type: 
Spalinové ventilátory

Snadné zatápění ve vašich kamnech

Potíže se zatápěním jsou obvykle způsobeny nedostatečným tahem komína. Draftbooster zajišťuje potřebný tah a usnadňuje zatápění ve vašich kamnech.

Type: 
Spalinové ventilátory

Použití: u kotlů a krbů na tuhá paliva, biomasu, plyn nebo olej. Nepřetržité použití při teplotách do 250 ° C.

Type: 
Spalinové ventilátory

Použití: u kotlů a pecí na všechny typy paliv, při nepřetržitém použití při teplotách do 500 ° C, při maximálním zatížení (až 3 minuty) při teplotách do 700 ° C. Vzhledem k vysokým teplotám výfukových plynů je obzvláště doporučeno pro použití v průmyslových pekárnách, zpracovatelském průmyslu nebo pekárenských pecích.

Type: 
Zpětné získávání tepla

Na trhu se stále rostoucími cenami energií a přísnějšími požadavky na emise plynů CO2, je pro nás důležité hledat a klást důraz na jiné možnosti využití energie ze spalin, páry a dalších procesů, které vznikají během spalování.

Type: 
Spalinové ventilátory

Použití: u kotlů a krbů na tuhá paliva, biomasu, plyn, olej, nepřetržité použití při teplotách do 250 ° C.

Krbová kamna ALMEVA Hearth vám nabízí unikátní řešení ve spojení se spalinovým systémem ALMEVA Quadra TW25. Kamna jsou z výroby připravena na koncentrické připojení vzduchospalinové cesty. Toto připojení nám umožňuje přivádět spalovací vzduch komínovým tělesem přímo do topeniště kamen. Kamna jsou díky tomuto jedinečnému systému vhodná pro pasivní a nízkoenergetické domy s instalovanou rekuperací, anebo pro rekonstrukce, kdy není nutné zasahovat do konstrukce objektu a složitě vybudovávat potrubí pro přísun spalovacího vzduchu. Všechny typy kamen Scintilla glass, Scintilla steel a Focco jsou z výroby připravena pro koncentrické připojení.

Type: 
Zděné systémy
Kouřovod: 
Třívrstvý systém
Kotel: 
Turbo kotel
Plynový kotel
Kotel na tuhá paliva

Kompletní třísložkový komínový systém tvořený keramickou šamotovou vložkou, tepelnou izolací a vnějším pláštěm z lehčeného betonu (SIB) nebo z cihelných tvárnic (SIZ).
Pro všechny druhy staveb a a všechny druhy paliv. 

Type: 
Zděné systémy
Kouřovod: 
Concentric for indoor
Concentric for outdoor
Kotel: 
Kondenzační kotel
Plynový kotel

Dvouvrstvý komínový systém tvořený pevnými plastovými vložkami, vzduchovou mezerou a vnějším pláštěm z lehčeného betonu (KLB) nebo z cihelných tvárnic (KLZ). 
Pro všechny druhy staveb a pro plynové kotle s teplotou spalin do 120°C.

Type: 
Zděné systémy
Kouřovod: 
Concentric for indoor
Concentric for outdoor
Třívrstvý systém
Kotel: 
Kondenzační kotel
Turbo kotel
Plynový kotel
Kotel na tuhá paliva
Všechny druhy paliva

Třísložkový komínový systém tvořený nerezovými vložkami, minerální izolací a vnějším pláštěm z lehčeného betonu (EIB) nebo z cihelných tvárnic (EIZ).
Pro všechny druhy staveb a pro všechny druhy paliv. 

Type: 
Zděné systémy
Kouřovod: 
Dvouvrstvý systém
Kotel: 
Kondenzační kotel
Turbo kotel
Plynový kotel
Kotel na tuhá paliva
Všechny druhy paliva

Dvouvrstvý komínový systém tvořený nerezovými vložkami, vzduchovou mezerou a vnějším pláštěm z lehčeného betonu (ELB) nebo z cihelných tvárnic (ELZ).
Pro všechny druhy staveb a pro všechny druhy paliv. 

Type: 
Plastové systémy
Kouřovod: 
Rigid
Kotel: 
Kondenzační kotel

Systém odkouření tvořený PPH pevnými trubkami a tvarovkami a příslušenstvím.
Určen zejména do interiéru a pro vložkování rovných komínových průduchů. 

Type: 
Plastové systémy
Kouřovod: 
Flexible
Kotel: 
Kondenzační kotel

Systém odkouření tvořený PPH flexibilními hadicemi, tvarovkami a příslušenstvím.
Určen zejména pro vložkování rovných i uhýbaných komínových průduchů.

Type: 
Plastové systémy
Kouřovod: 
Concentric for indoor
Kotel: 
Kondenzační kotel

Koncentrický spalinový systém tvořený pevnými trubkami a tvarovkami PPH/PPH.
Určen pro spalinové cesty ve vnitřním prostředí.

Type: 
Plastové systémy
Kouřovod: 
Concentric for indoor
Kotel: 
Kondenzační kotel

Koncentrickýspalinový systém tvořený pevnými trubkami a tvarovkami PPH / nerez nebo bílý komaxit.
Určen pro spalinové cesty ve vnitřním prostředí.

Type: 
Plastové systémy
Kouřovod: 
Concentric for outdoor
Kotel: 
Kondenzační kotel

Venkovní koncentrický spalinový systém tvořený pevnými trubkami a tvarovkami PPH / Vysoce leštěná nerez nebo nerezový komaxitovaný bílý plech.
Určen pro spalinové cesty ve vnějším prostředí, spojování kónickými spoji.

Type: 
Plastové systémy
Kouřovod: 
Collective
Kotel: 
Kondenzační kotel

Spalinový systém tvořený:
Varianta 1: PPH pevnými trubkami a  tvarovkami DN 80 – 315 s  odbočkami 87° DN 60 – 250 mm
Varianta 2: koncentrickými pevnými trubkami a  tvarovkami PPH / ocel - bílý komaxit DN 80/125 – 200/300 mm s  odbočkami 87° DN 60/100 – 80/125mm
Varianta 3: koncentrickými pevnými trubkami a tvarovkami PPH / vysoce leštěná nerez DN 110/160 – 200/300mm s odbočkami 87° DN 60/100 - 80/125mm
Určen pro připojování více spotřebičů do společného komína v interiéru (Var. 2) i exteriéru (Var. 3). 

Type: 
Plastové systémy
Kouřovod: 
Cascade
Kotel: 
Kondenzační kotel

Spalinový systém:
Varianta 1:  PPH pevnými trubkami a tvarovkami DN 80 – 315 mm s odbočkami 45°, 87° DN 60 – 250 mm
Varianta 2: PPH - ocel bílý komaxit DN 110 / 160 - 200 / 300 mm s odbočkami 87° DN 60 / 100 - 80 / 125 mm

Type: 
Příslušenství ZUB

Příslušenství ke komínovým systémům (neutroboxy, spony, revizní dvířka, čerpadla kondenzátu apod.)

Type: 
Nerezové systémy
Kouřovod: 
Jednovrstvý systém
Kotel: 
Kondenzační kotel
Turbo kotel
Plynový kotel
Kotel na tuhá paliva
Všechny druhy paliva

Nerezový sanační komínový systém Almeva EW je vhodný pro odvod spalin od všech typů spotřebičů na pevná, olejová a plynná paliva, pracujících v podtlakovém provozu (s přirozeným tahem) a při použití těsnění i v přetlakovém provozu.

Type: 
Černá kouřovina
Kouřovod: 
Jednovrstvý systém
Kotel: 
Kotel na tuhá paliva

Ocelový pevný komínový systém Almeva KH pro odvod spalin od  všech typů spotřebičů na  pevná paliva, pracujících v podtlakovém režimu (s přirozeným tahem) a pro suchý provoz.

Type: 
Hliníkové systémy
Kouřovod: 
Jednovrstvý systém
Kotel: 
Turbo kotel

Jednovrstvý hlinikový spalinový systém. 
Určený pro odvod spalin od atmosferických spotřebičů typu "TURBO"

Type: 
Hliníkové systémy
Kouřovod: 
Concentric for indoor
Kotel: 
Turbo kotel

Koncentrický hliníkový spalinový systém.
Určený pro odvod spalin od atmosferických spotřebičů typu "TURBO"

Type: 
Nerezové systémy
Kouřovod: 
Jednovrstvý systém
Kotel: 
Plynový kotel

Nerezový ohebný komínový systém Almeva INOX FLEX G pro odvod spalin od všech typů spotřebičů na plynná paliva, pracujících v podtlakovém i přetlakovém režimu (zejména atmosférické spotřebiče typu „TURBO“).

Type: 
Nerezové systémy
Kouřovod: 
Třívrstvý systém
Kotel: 
Kondenzační kotel
Turbo kotel
Plynový kotel
Kotel na tuhá paliva
Všechny druhy paliva

Univerzální třívrstvý nerezový komínový systém Almeva DW25 jpro všechny typy paliv a všechny typy spotřebičů, které pracují jak v podtlakovém, tak i přetlakovém provozu.

Type: 
Nerezové systémy
Kouřovod: 
Jednovrstvý systém
Kotel: 
Kotel na tuhá paliva

Nerezový ohebný komínový systém Almeva INOX FLEX FB pro odvod spalin od všech typů spotřebičů na pevná paliva, pracujících v podtlakovém režimu (s přirozeným tahem) a je určen pro suchý provoz.